HKCCSE promotes cooperation in the North

The Hong Kong Chamber of Commerce is an official partner to the Chamber of Commerce in Västerbotten and during a seminar held at Grand Hotel in Stockholm by the Region Västerbotten, HKCCSE’s chairperson Torborg Chetkovich, was part of a panel discussing Innovation and...

2018 års delegationsresa till Hong Kong

2018 års delegationsresa till Hong Kong går till historien som mycket intressanta och intensiva dagar. Delegationen bestod av 16 personer med deltagare från många delar av näringsliv, organisation och politik. Resan genomfördes även tillsammans med en Start up...