Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden

March 21, 2018 @ 4:30 pm - 5:30 pm

Datum: 21 mars 2018, klockan 16:30-17.30
Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av protokollförare för stämman
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om kallelse till stämman har skett i behörig ordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga 1
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 12. Proposition från styrelsen
 13. Motionsbehandling från medlemmar
 14. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorer
 15. Val av styrelse – föredragande valberedningens ordförande Björn Segerblom
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisor
 18. Stämman avslutas

VÄNLIGEN ANMÄL DITT DELTAGANDE SENAST DEN 14 MARS TILL: kansli@hongkong.se

Observera att detta event endast är öppet för medlemmar av Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden.

Details

Date:
March 21, 2018
Time:
4:30 pm - 5:30 pm
Event Category: