About Hong Kong

Hongkong – sedan den 1 juli 1997 en särskild administrativ region i Folkrepubliken Kina, enligt formeln “ett land, två system”  är en viktig marknad i sig. Men Hongkong är också ett kunskapscentrum och en strategisk ”brygga”  präglad av europeisk affärskultur och ett brittiskt rättssystem  för handel med övriga Kina och med Öst- och Sydöstasien i stort.

Hongkong är ett av världens ledande handels-, finans- och logistikcentra – ständigt på första plats i den årliga rankningen av världens friaste ekonomier. På Världshandelsorganisationens, WTO:s, senaste förteckning (för helåret 2014) över ”Leading Traders” kommer Hongkong som nummer 9 och 7 som exportör, respektive importör, av varor (motsvarande placering för Sverige är 30 respektive 30). Även som exportör och importör av tjänster rankas Hongkong högt: 15 (Sverige 19), respektive 18 (Sverige 22). Hongkongs varuexport kommer till mycket stor del från produktion i Kina.

Frihandelsavtalet mellan Hongkong och Kina, CEPA – Closer Economic Partnership Arrangement, kan ge förmånligt tillträde till den kinesiska marknaden för Hongkongtillverkade varor och för tjänsteföretag från Hongkong.

Värdet av Sveriges handel med Hongkong 2015 uppgick enligt SCB till omkring 4,7 miljarder kronor för varuexporten och till omkring 9,3 miljarder kronor för varuimporten. Siffrorna kan vara betydligt högre, eftersom denna statistik inte alltid omfattar exportaffärer där varorna t.ex. går vidare via Hongkong till övriga Kina, och inte heller varor som importeras till Sverige efter att först ha inklarerats i något annat EU-land av t.ex. transporttekniska skäl.

Närmare 200 svenska företag finns representerade i Hongkong med eget kontor, åtskilliga med regionalt marknadsansvar. Därutöver representeras hundratals genom lokala agenter.

SAS nyligen lanserade direktflyg Stockholm – Hongkong förkortar restiden avsevärt.

Hongkongrelaterade större affärsprojekt och etableringar i Sverige är, till exempel: Mobiloperatören 3 – ett joint venture mellan Hutchison Whampoa och Investor; MTR:s långtidskontrakt med SL om drift och underhåll av Stockholms tunnelbana och, från december 2016, av pendeltågstrafiken i Stockholms län. MTR svarar också för tågtrafik på sträckan Stockholm – Göteborg; Hutchison Port Holdings 25-åriga koncessionsavtal med Stockholms Hamnar om containerhanteringen i Stockholms frihamn och om utveckling av containerverksamhet i den planerade storhamnen Norvik utanför Nynäshamn.

Flödet av direktinvesteringar till och från Hongkong är betydande. Totalt kan omkring 45 % av de godkända externt finansierade projekten i övriga Kina, till och med 2015, länkas till affärsintressen i Hongkong. Särskilt hög är koncentrationen av Hongkongrelaterade investeringar i närregionen Pärlflodsdeltat, ett industriellt ”powerhouse” som svarar för mer än en fjärdedel av Kinas varuexport.

Omkring 950 kinesiska företag är registrerade på Hongkongbörsen och svarade vid utgången av 2015 för 62,1 % av det totala börsvärdet.

Högprioriteringen av forskning och innovations-/teknologiutveckling gör Hongkong attraktivt för utländska forskningsinstitutioner och teknologiintensiva företag.

Etableringen – med stöd av en privat donation – av Ming Wai Lau Centre for Regenerative Medicine i Hongkong och Stockholm innebär ett omfattande samarbete mellan forskare från Sverige och Hongkong/Kina, under Karolinska Institutets ledning.